Kwaliteit

De basis is op orde. Vivent Het Andere Wonen voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarnaast is Het Andere Wonen aangesloten bij Kwaliteit@. De daarin opgestelde klantbeloften zijn ook bij ons verankerd in onze dagelijkse operatie.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Andere Wonen voldoet aan het 'kwaliteitskader verpleeghuiszorg' dat opgesteld is door de inspectie gezondheidszorg. Hierin staan de algemene kwaliteitseisen waaraan een zorginstelling moet voldoen. Een link naar het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vindt u hier.

Kwaliteit@