Veiligheid

Veiligheid is voor ons naast eigen regie, persoonlijke zorg en een volwaardig appartement, van enorm belang. We streven naar maximale veiligheid versus optimale (bewegings)vrijheid.